شیلنگ هـاى مشعل گــاز

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

NBR 2

تیوپ داخلى مخصوص گاز

Inner tubes for gas

1˝ to 1˝ 3

ماسوره برنجى با آب بندى کونیک

Brass union with sealing conic

4

مهـره و دنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut & male fitting with nickel plated

5 1˝ (17 , 20mm) 5

سر شیلنگی برنجی اکستروژن

Brass fitting

1mm (29x31 , 36x38) 6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire