شیلنگ هـاى سرخـم چپقـى

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

EPDM / NBR / SBR 2

واشـر لاستیکى

Rubber washer

-30 ~ +110  3

قابلیت تحمل دمـا

Temperature tolerance

3/4 - 1˝  4

مهـره برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut with nickel plated

7 C3/4 - 1˝ (17mm)  7

سرخم برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل (قابلیت چرخش360درجه)

Brass elbow with nickel plated (360° Rotatable)

PEX . EPDM  3

تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to the I.R standard

3/4 - 1˝ (17mm)  5

سرشیلنگى برنجى اکستروژن

Brass fitting

1mm (29x31)  6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire