جمعه, 21 خرداد 1395 ساعت 01:59

شیلنگ هـاى شــاورى

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

EPDM / NBR / SBR 2

واشـر لاستیکى

Rubber washer

-30 ~ +110 3

قابلیت تحمل دمـا

Temperature tolerance

1/2 4

کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with chrome plated (smooth & o-rings)

M15 , M16 (6.2mm)  7

دنده برنجی با آبکاری نیکل

Brass thread with nickel plated

PEX . EPDM  3

تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to the I.R standard

1/2 (6.2mm) 5

سرشیلنگى برنجى اکستروژن

Brass fitting

0.5mm (12.5x13.5)  6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire

منتشرشده در شیلنگ هـاى شــاورى