جمعه, 21 خرداد 1395 ساعت 01:56

شیلنگ هاى مشعل گازوئیـل

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

NBR 2

تیوپ داخلى مخصوص گازوئیل

Inner tubes for oil

1/4 (6.2mm) 3

سردنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass male fitting with nickel plated

3/8 4

مهـره برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut with nickel plated

3/8 (6.2mm) 5

نرک برنجی اکستروژن با آب بندی کونیک

Brass core with sealing conic

0.5mm (12.5x13.5) 6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20)

Al (0.25)

P.P (0.25)

1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire