شیلنگ هـاى مشعل گــاز

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

EPDM / NBR / SBR 2

تیوپ داخلى مخصوص گاز

Inner tubes for gas

1/2 to 1/2 , 1/2 to 3/4 3

ماسوره برنجى با آب بندى کونیک

Brass union with sealing conic

1/2 - 3/4 4

مهـره و دنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut & male fitting with nickel plated

1/2 , 3/4 (10.5mm) 5

سر شیلنگی برنجی اکستروژن

Brass fitting

0.7mm (20.5x22) 6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire