شیلنگ شیردار سرخـم چپقـى 1/2x 1/2 , 3/4 x 3/4 (13X19mm)

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

EPDM / NBR / SBR 2

واشـر لاستیکى

Rubber washer

-30 ~ +110  3

قابلیت تحمل دمـا

Temperature tolerance

C1/2 - 3/4  4

سرخم برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل (قابلیت چرخش360درجه)

Brass elbow whit nickel plated (360° Rotatable)

(DN15 - PN10) , (DN20 - PN10)  7

شیر ساچمه ای برنجی با آبکاری نیکل

Brass ball valve with nickel plated

PEX . EPDM  3

تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to the I.R standard

1/2 - 3/4  5

مهـره برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut with nickel plated

0.7mm (20.5x22)  6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire