پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 14:27

شیلنگ هـاى مشعل گــاز

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

NBR 2

تیوپ داخلى مخصوص گاز

Inner tubes for gas

1˝ to 1˝ 3

ماسوره برنجى با آب بندى کونیک

Brass union with sealing conic

4

مهـره و دنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut & male fitting with nickel plated

5 1˝ (17 , 20mm) 5

سر شیلنگی برنجی اکستروژن

Brass fitting

1mm (29x31 , 36x38) 6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire

منتشرشده در شیلنگ هاى مشعل گـاز
جمعه, 21 خرداد 1395 ساعت 01:50

شیلنگ هـاى مشعل گــاز

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

EPDM / NBR / SBR 2

تیوپ داخلى مخصوص گاز

Inner tubes for gas

1/2 to 1/2 , 1/2 to 3/4 3

ماسوره برنجى با آب بندى کونیک

Brass union with sealing conic

1/2 - 3/4 4

مهـره و دنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut & male fitting with nickel plated

1/2 , 3/4 (10.5mm) 5

سر شیلنگی برنجی اکستروژن

Brass fitting

0.7mm (20.5x22) 6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire

منتشرشده در شیلنگ هاى مشعل گـاز